Tabuľka zaťaženia zváraných 

SP roštov pre oko 34,3 x 38,1 mm


  • Oblasť doporučovaná výrobcom, kde priehyb roštu v zaťaženom stave neprekročí 1/200 vzdialenosti podpor OK, maximálne ale 4 mm. pri bodovom zaťažení pohybujúcej sa záťaže 150 daN na ploche 200 X 200 mm.
  • Oblasť priehybu roštu neprekročí zaťaženie 1/200 vzdialenosti podpor OK pri bodovom zaťažení pohybujúcej sa záťaže 150 daN na ploche 200 X 200 mm.
  • Oblasť, kde je pri plošnom zaťažení 500 daN /m2 je priehyb roštu maximálne 4 mm.
  • Oblasť, kde pri plošnom zaťažení 500 daN/m2 je priehyb roštu maximálne 1/200 vzdialenosť podpor OK 

Prepočet hodnôt 1 daN = 1 kg.  /    1kN = 100kg.

Fv = Maximálne rovnomerne zaťaženie (daN/m2)

Fp = maximálne bodové zaťaženie na ploche 200 X 200 mm. (daN)

Maximálne dovolene zaťaženie v ohybe 1 600 DaN/cm2

Minimálne podoprenie roštu = Výška roštu (min. 30mm.)

fv = priehyb od zaťaženia Fv (cm)

fp = priehyb od zaťaženia Fp (cm)