SP Rošty pre vysoké zaťaženie s rozmerom oka 34x38mm.


  • Rošty pre vysoké zaťaženie označujeme rošty typu SP s rozmerom nosnej pásky nad 40X3mm.
  • Využívajú sa najmä na miestach kde je potrebný pohyb vozidiel a kolesových mechanizmov od motocyklov cez vysokozdvižné vozíky až po prejazd ťažkých nakladaných automobilov cez rôzne odtokové kanáli, rampy, plošiny a podobne.
  • Pri výbere je potrebne poznať najmä 

a) kolesový tlak vozidla 

b) rozostup nosníkov


Značenie


Q = Celková hmotnosť vozidla

P = a / b

P - hodnota zaťaženia

  • a - maximálna hodnota kolesového tlaku
  • b - veľkosť tlaku ,,a" násobená dynamickým koeficientom ( vibrácie, brzdenie)

A = Plocha zaťaženia

RL = Smer pohybu pozdĺž nosnej pásky

RB = Smer pohybu kolmo na nosnú pásku